Chuyển tới nội dung

bán nhà đường Thiên Lôi. hải phòng – pa175

  🏡 𝗕𝗮́𝗻 𝗻𝗵𝗮̀ 𝗧𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝗹𝗼̂𝗶 𝟰 𝗧𝗮̂̀𝗻𝗴 𝗼̂ 𝘁𝗼̂ 𝗰𝗼𝗻 𝘃𝗮̀𝗼 đ𝗲̂́𝗻 𝗰𝗼̂̉𝗻𝗴

  ==============>

  – 𝗗𝗶𝗲̣̂𝗻 𝘁𝗶́𝗰𝗵:~ 𝟰𝟬𝗺𝟮

  – 𝗖𝗼̂𝗻𝗴 𝗻𝗮̆𝗻𝗴 : 𝗽𝗸 , 𝟰 𝗻𝗴𝘂̉ , 𝟯 𝘄𝗰 , 𝗽𝗵𝗼̀𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗼̛̀ , 𝘀𝗮̂𝗻 𝗽𝗵𝗼̛𝗶 … 𝘀𝗮̂𝗻 𝗰𝗼̂̉𝗻𝗴 

  🔴 𝗚𝗶𝗮́ 𝗰𝗵𝗶̉ 𝗵𝗼̛𝗻 𝟭 𝘁𝘆̉ 𝟴90 ( 𝗿𝗮 𝗹𝗼̣̂𝗰)

  🔴 𝗕𝗶̀𝗮 đ𝗼̉ 𝗰𝗵𝗶́𝗻𝗵 𝗰𝗵𝘂̉

  Xem thêm