Bán Nhà Đường Văn Cao. Ngô quyền . Hải phòng Pa142

🌺🌺🌺𝑺𝒊𝒆̂𝒖 𝑷𝒉𝒂̂̉𝒎 𝑰𝒏𝒅𝒐𝒄𝒉𝒊𝒏𝒆 𝑻𝒖𝒚𝒆̂́𝒏 2 𝑷𝒉𝒐̂́ 𝑳𝒂̣𝒄𝒉 𝑻𝒓𝒂𝒚 – 𝑻𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒐̂́ 𝑻𝒂̂𝒚 𝑽𝒂̆𝒏 𝑪𝒂𝒐 🌲𝑻𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝑻𝒊𝒏: – Diện Tích : 65m2 x 4 Tầmg –…

Xem thêm Bán Nhà Đường Văn Cao. Ngô quyền . Hải phòng Pa142