CỘNG ĐỒNG MÔI GIỚI và ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT HẢI PHÒNG liên kết các nhà đầu tư và môi giới trong lĩnh vực bất động sản tại hải phòng. Giúp mua bán cho thuê nhà đất tại hải phòng nhanh và hiệu quả hơn

CỘNG ĐỒNG MÔI GIỚI và ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT HẢI PHÒNG

Hướng dẫn đăng ký CỘNG ĐỒNG MÔI GIỚI và ĐẦU TƯ HẢI PHÒNG

  1. Đăng ký tài khoản Discord và tham gia cộng đồng tại đây
  2. Tuân thủ các chính sách và thông báo trong nhóm. góp ý để hoạt động cộng đồng hiệu quả hơn