Bán nhà Chu Văn An – Ngô Quyền – Hải Phòng – 40m2 x 4 tầng 3.6 tỷ PA229

SIÊU PHẨM CHU VĂN AN 💜💜💜 💥💥𝙏𝘼̣̆𝙉𝙂 𝙁𝙐𝙇𝙇 𝙉𝙊̣̂𝙄 𝙏𝙃𝘼̂́𝙏 𝘾𝘼𝙊 𝘾𝘼̂́𝙋 𝙏𝙃𝙀𝙊 𝙏𝙃𝙄𝙀̂́𝙏 𝙆𝙀̂́ 𝙂𝙊̂̀𝙈: Sofa, bàn trà, bàn ăn, giường tủ,… 🔥🔥𝙏𝙃𝙊̂𝙉𝙂 𝙎𝙊̂́:…

Xem thêm Bán nhà Chu Văn An – Ngô Quyền – Hải Phòng – 40m2 x 4 tầng 3.6 tỷ PA229