Bán nhà đường Hồ Sen. lê chân . hải phòng – pa174


𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐏𝐇𝐀̂̉𝐌 𝟒 𝐓𝐀̂̀𝐍𝐆 𝐏𝐇𝐎̂́ 𝐇𝐎̂̀ 𝐒𝐄𝐍 𝐎𝐓𝐎 𝐂𝐇𝐀̣𝐘 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐕𝐎̀𝐍𝐆 𝐐𝐔𝐀𝐍𝐇 .🚘

💥 𝘿𝙖̣̆𝙘 𝙙𝙞𝙚̂̉𝙢 𝙣𝙤̂̉𝙞 𝙗𝙖̣̂𝙩  🚘 oto để trong nhà  , có thể kinh doanh  Nail.  Mi móng , gội đầu , spa , 

📌 𝙑𝙞̣ 𝙩𝙧𝙞́ 𝙪̛𝙪 𝙩𝙞𝙚̂𝙣 Cách mặt đường Hồ Sen 40m    

🏚️ 𝘿𝙞𝙚̣̂𝙣 𝙩𝙞́𝙘𝙝  43m x 4 tầng 

🏚️ 𝘾𝙖̂́𝙪 𝙩𝙧𝙪́𝙘 3 ngủ , thờ , sân phơi , sân thượng , 3vs , pkhach , bếp ,

🏚️ 𝙃𝙪̛𝙤̛́𝙣𝙜 Đông Bắc 

📕 𝙋𝙝𝙖́𝙥 𝙡𝙮́ Bìa hồng chính chủ + GPXD 

💰 𝙂𝙞𝙖́ 3 tỷ 500tr

Xem thêm