Bán Nhà 3 tầng ngõ 182 phương lưu. Ngô Quyền. Hải phòng pa137

ᴠô địᴄʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴛầᴍ ɢɪá ɴʜà 𝟹 ᴛầɴɢ ᴍớɪ xâʏ 𝟸 ɴăᴍ ᴘʜươɴɢ ʟưᴜ ᴠạɴ ᴍỹ
ᴅᴛᴍʙ 𝟺𝟷ᴍ*𝟹,𝟻 ᴛầɴɢ ( ɴɢᴀɴɢ 𝟺,𝟻ᴍ )
ʜướɴɢ ᴛâʏ ᴛᴛ
ɴʜà xâʏ ᴋʜᴜɴɢ ᴄộᴛ ʜɪệɴ đạɪ, 𝟹 ɴɢủ, 𝟹 ᴡᴄ ᴋʜéᴘ ᴋíɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜòɴɢ. ɢầɴ ɴɢᴀʏ ᴄʜợ đɪ ᴠàɪ ʙướᴄ ʀᴀ ᴍặᴛ đườɴɢ
ɢɪá 𝟷ᴛʏ𝟿𝟿𝟿ᴛʀ
Pa137

Xem thêm